Ak je klavír vyrobený z kartónu ...

... ako je možné, že vydáva zvuk?

Pozrite sa dovnútra a uvidíte!

Prečítajte si témy, abyste objavili ešte viac prekvapení!

Keď pochopíte, ako to funguje, môžete vymyslieť svoje vlastné výtvory!

OBJAVIŤ

VYNÁJSŤ

Napríklad...

  • Samoriadiaci režim

  • Vytvorte si vlastnú orginálnu pretekársku dráhu