VYNÁJSŤ

VY ROZHODUJETE, AKO TO BUDE FUNGOVAŤ!

PREPOJTE VSTUPY A VÝSTUPY
A OBJAVTE NOVÉ SPÔSOBY HRANIA!

Stlačte tlačidlo, zatraste ovládačom...

Rozsvieťte obrazovku, prehrajte zvuk a ďalšie!

Vstupný uzol

Medziuzol

Výstupný uzol

NAPRÍKLAD...

IR svetelná pištol

Vstupný uzol

Výstupný uzol

Pokiaľ je vidieť IR značka

Joy-Con zavibruje

Gumičková gitara

Vstupný uzol

Výstupný uzol

Ak sa dotknete obrazovky

Prehrajte zvuk gitary

Po 10 zatraseniach sa ozve zvuk výbuchu!

Vstupný uzol

Medziuzol

Výstupný uzol

Ak zatrasiete Joy-Con ovládačom

Čítač

Prehrajte zvuk

Možnosti sú nekonečné – objavte nové spôsoby hrania s vašimi vlastnými výtvormi!

Čoskoro sa vráťte pre ďalšie informácie.