Klavír

Klavír

  • Aj keď môže byť tento Toy-Con výtvor iba z kartónu, ale bude vám skutočne hrať! Vďaka postrannej páčke môžete meniť výšku oktávy.

  • Vložte jeden z troch kolíkov s číslami, abyste získali rôzne zvuky.

  • Pomocou karty krivky môžete meniť výšky jednotlivých tónov klavíra.

  • Talentovaní umelci môžu dokonca vytvárať, nahrávať a počúvať vlastné melódie.

  • Pohybom Toy-Con taktovky zmeňte tempo skladby, ktorú ste zaznamenali.