Wario: Master of Disguise

Hojně obsazovaný zástupce hlavních záporných rolí se vrací, ovšem tentokrát nikoliv v podobě kolekce
humorných postřehových „rychlovek“, ale v klasické arkádě. Wario se tentokrát zmocnil kouzelnické
hůlky, která mu umožňuje brát na sebe v průběhu hry nejrůznější podoby, což činí hratelnost velmi pestrou a originální. S touto vlastností souvisí i promyšlený návrh herního prostředí – na určitá místa (na
nichž se zpravidla nacházejí obzvláště ceněné předměty a pomůcky) se dostanete pouze v příslušném
převleku. Nechybí ani tolik osvědčené minihry, intuitivní ovládání stylusem a samozřejmě neodmyslitelní
bossové strážící konce jednotlivých úrovní. Okradený mág (který byl původním majitelem zmíněné hůlky)
se však s nastalou situací nehodlá pokorně smířit, a tak bude Wariovi neustále v patách.